کتاب خانه

کتاب خانه

GEOLOGY 2017 ، دانلود ، نمونه سوال امتحانی ، آموزش کاربردی ، نمونه تست ، فیلم آموزشی زمین شناسی پایه و عمومی ، زمین شناخت 2017

81 - از عکس هاى روز / کتاب خانه ی سلسوس در شهر تاریخی افسوس ، در استان ازمیر ترکیه . اکثر گردش گران تور ازمیر متقاضی بازدید از این منطقه هستند .

۲۳ بازديد
81 - از عکس هاى روز / کتاب خانه ی سلسوس در شهر تاریخی افسوس ، در استان ازمیر ترکیه .

اکثر گردش گران تور ازمیر متقاضی بازدید از این منطقه هستند .

81 - از عکس هاى روز / کتابخانه ی سلسوس در شهر تاریخی افسوس ، در استان ازمیر ترکیه . اکثر گردش گران تور ازمیر متقاضی بازدید از این منطقه هستند .

39 - نمونه سوال کتاب داری ( 1 )

۴۹ بازديد
39 - نمونه سوال کتاب داری . ( 1 ) اکثر این سوال ها مربوط به دهه ی 80 می باشد . دهه ی 90 + نکته های جمع آوری شده در آزمون ها و اینترنت در مطالب بعدی .

نمونه سوال کتاب داری ( 1 )
 
بر گرفته از آزمون های مختلف رشته ی کتاب داری .
 
1 ) RAID چیست ؟ نوعی سیستم حفاظت و نگه داری منابع آرشیوی .
 
2 ) (( یوگا ( فلسفه ) )) در سر عنوان های موضوعی فارسی چه نوع سر عنوانی است ؟ همراه با توضیح گر .
 
3 ) نخستین کسی که سعی کرد تا مبنای نظری خدمات مرجع را بیان کند ( جمیز وایر ) است و نظریه ی او ( نظریه ی محافظه کارانه ، لیبرالی ، میانه رو ) نام دارد .
 
4 ) کار کرد عمده ی استاندارد ISBD چیست ؟ استفاده از نشانه های خاص برای مشخص کردن نوع و مفهوم هر بخشی از اطلاعات کتاب شناختی روی فهرست برگه .
 
5 ) کدام یک از فرهنگ های زیر کلاً رو نویسی از فرهنگ های دیگر است . به طوری که مؤلف آن در سه هزار صفحه ی کتابش یک سطر هم از خو ننوشته و تمام نقل قول است ؟ فرهنگ آنندراج ( محمد پادشاه )