ماسه

ماسه

GEOLOGY 2017 ، دانلود ، نمونه سوال امتحانی ، آموزش کاربردی ، نمونه تست ، فیلم آموزشی زمین شناسی پایه و عمومی ، زمین شناخت 2017

77 - دانلود سوال امتحان نهایی فناوری ساختمان های بتنی سال سوم ( خرداد 1397 )

۲۱ بازديد
77 - دانلود سوال امتحان نهایی فناوری ساختمان های بتنی سال سوم ( خرداد 1397 )

برای دیدن سایز اصلی روی عکس کلیک کنید .

مسؤله هاشو ننوشتم ولی می تونین در زمین شناخت عمومی مسایل راه حل ها رو ببینین . ( به زودی )

77 - دانلود سوال امتحان نهایی فناوری ساختمان های بتنی سال سوم ( خرداد 1397 )

73 - دون یا تلماسه . ( 1 )

۲۶ بازديد
73 - دون ( dune ) یا تلماسه از نظر ژئو مورفولوژی عبارت است از : برجستگی هایی تپه مانند و کوتاهی که از ماسه ( و گاهی خاکستر های آتش فشانی ) تشکیل شده اند .

73 - دون یا تلماسه . ( 1 )

این تپه ها یا تلماسه ها با جریان قابل حمل و نقل هستند .


تلماسه از نظر جَنبه یِ آبی ؛ عبارت است از امواج ماسه ای در بستر که عموماً نسبت به جهت جریان مورب بوده و در مقایسه با ریپل مارک ها ارتفاع بیش تر ( بیش از 5 سانتی متر ) ی دارند .

( رسوب شناسی ) ( پیام نور ) ( حسین پروین ) ( چاپ هشتم ) ( فروردین 1391 ) ( پا ورقی ص 116 )

تست تألیفی : آرنایت ریز در طبقه بندی اندازه ی بلور های تشکیل دهنده ی رسوبات در دسته ی .......... انتقال یافته و بلور های .......... جای می گیرد . که خود این نوع بلور ها جزء ذرات رسوبی .......... می باشند .

آرنایت ریز در طبقه بندی اندازه ی بلور های تشکیل دهنده ی رسوبات در دسته ی ذرات انتقال یافته و بلور های متوسط جای می گیرد . که خود این نوع بلور ها جزء ذرات رسوبی درجازا می باشند .

همیشه جداول رو مو به مو به خاطر بسپارید . کودوماشون کنار هم هستن و ... . بعضی موقع ها هم شاید تو ذهنتون جور در نیاد و شاید هم در اصل . ولی شما جدول از چهار جهت حفظ کنید . این تست هم از ص 89 کتاب درج شده طرح گردیده است .

71 - مشخصات کلی در سازند های پر کامبرین در پهنه ی زمین ساختی البرز .

۲۷ بازديد
71 - مشخصات کلی در سازند های پر کامبرین در پهنه ی زمین ساختی البرز .

71 - مشخصات کلی در سازند های پر کامبرین در پهنه ی زمین ساختی البرز .

( نام سازند )

سازند سلطانیه ، کوه های سلطانیه .

( سنگ شناسی کلی و فسیل ها )

دولومیت زیرین و شیل زیرین ( بخش 1 و 2 ) دارای فسیل آکریتارک و فسیل Chuaria Circularis متعلق به پر کامبرین بالایی و بخش های 3 و 4 و 5 شامل دولومیت میانی ، شیل بالایی و دولومیت بالایی با فسیل تریلوبیت های کامبرین آغازی .

( سن زمین شناسی )

پر کامبرین بالایی | کامبرین آغازی .

67 - خاک های ریز دانه و درشت دانه . ( 1 )

۲۷ بازديد
برای تعیین قطر ذارت می توان از دو روش عمده ی موجود استفاده کرد : 1 ) روش الک کردن . 2 ) روش هیدرو متری .

** مقدار های زیر را به خاطر بسپارید . **

1 ) خاک های ریز دانه : خاک با اندازه ی کم تر از 5 7 0 / 0 میلی متر . ( mm )

5 7 0 / 0 میلی متر > خاک ریز دانه .

مثال : لای و رس .

لای : 5 7 0 / 0 mm > لای > 2 0 0 / 0 mm .

رس : 2 0 0 / 0 mm > رس .

2 ) خاک های درشت دانه : خاک با اندازه ی بیش تر از 5 7 0 / 0 میلی متر . ( mm )

5 7 0 / 0 میلی متر < خاک درشت دانه .

مثال : شن و ماسه .

شن : 5 7 0 / 0 mm > شن > 5 7 / 4 mm .

ماسه : 5 7 / 4 mm > ماسه > 5 / 7 0 / 0 mm .

76 - خاک های ریز دانه و درشت دانه . ( 1 )

2018-07-28 >> 1:32:03 AM

44 - فناوری هایی برای مقاوم سازی ساختمان ها در برابر زلزله .

۸۰ بازديد
ماهنامه ی دانش مند : زلزله هم واره یکی از ویران گر ترین بلا یای طبیعی و دغدغه ی انسان بوده و انسان همیشه در پی اندیشیدن به تمهیداتی برای هر چه کم تر صدمه دیدن است .
 
امروزه وقتی که در معرض نیرو های نا گهانی ناشی از امواج لرزه ای قرار می گیریم ، ممکن است حتی ساختمان ها و پل های مدرن نیز به طور کامل سقوط کنند و از بین بروند و مردم حاضر در داخل یا اطراف خود را از بین ببرند .
 
امروزه رشد جمعیت شهری موجب رشد ساختمان سازی و در نهایت تمرکز جمعیت در یک نقطه و بالاتر رفتن آمار سوانح جانی می شود که تمامی این مسائل وجود فناوری های کار بردی برای تسریع مقاوم سازی و تقویت سازه ها را ضروری و حتی اضطراری می کند .
 
 فناوری هایی که ساختمان ها را در برابر زلزله مقاوم می کنند .