عکس روز

عکس روز

GEOLOGY 2017 ، دانلود ، نمونه سوال امتحانی ، آموزش کاربردی ، نمونه تست ، فیلم آموزشی زمین شناسی پایه و عمومی ، زمین شناخت 2017

81 - از عکس هاى روز / کتاب خانه ی سلسوس در شهر تاریخی افسوس ، در استان ازمیر ترکیه . اکثر گردش گران تور ازمیر متقاضی بازدید از این منطقه هستند .

۲۵ بازديد
81 - از عکس هاى روز / کتاب خانه ی سلسوس در شهر تاریخی افسوس ، در استان ازمیر ترکیه .

اکثر گردش گران تور ازمیر متقاضی بازدید از این منطقه هستند .

81 - از عکس هاى روز / کتابخانه ی سلسوس در شهر تاریخی افسوس ، در استان ازمیر ترکیه . اکثر گردش گران تور ازمیر متقاضی بازدید از این منطقه هستند .

79 - از عکس هاى روز / پرتاب یک ماهواره ی مخابراتی جدید به مدار زمین توسط موشک فالکون ۹ ، از شرکت فناوری های اکتشافات فضایی اسپیس اکس از جزیره کیپ کاناورال فلوریدا .

۱۵ بازديد
79 - از عکس هاى روز / پرتاب یک ماهواره ی مخابراتی جدید به مدار زمین توسط موشک فالکون ۹ ، از شرکت فناوری های اکتشافات فضایی اسپیس اکس از جزیره کیپ کاناورال فلوریدا .

79 - از عکس هاى روز / پرتاب یک ماهواره ی مخابراتی جدید به مدار زمین توسط موشک فالکون ۹ ، از شرکت فناوری های اکتشافات فضایی اسپیس اکس از جزیره کیپ کاناورال فلوریدا .

47 - از عکس های روز / یک بنای سنگی در شمال اردن که سابقه ی آن به ۱۴ هزار و پانصد سال پیش بر می گردد .

۸۰ بازديد
47 - از عکس های روز /  یک بنای سنگی در شمال اردن که سابقه ی آن به ۱۴ هزار و پانصد سال پیش بر می گردد .

اجداد ما ۱۴ هزار سال پیش احتمالا ساندویچ می‌خورده‌اند !

دانش مندان قدیمی‌ ترین شواهد از پخت نان را از یک تنور باستانی به قدمت ۱۴ هزار سال خارج کرده‌ اند .

47 - از عکس های روز /  یک بنای سنگی در شمال اردن که سابقه ی آن به ۱۴ هزار و پانصد سال پیش بر می گردد .

38 - از عکس های روز / سیل در استان سیچوآن چین مردم را گرفتار کرده است .

۵۹ بازديد
از عکس های روز / سیل در استان سیچوآن چین مردم را گرفتار کرده است .

35 - از عکس های روز / چراغ های کاغذی در حاشیه ی یک فستیوال سنتی در ژاپن برای یاد بود رفتگان .

۵۵ بازديد
از عکس های روز / چراغ های کاغذی در حاشیه ی یک فستیوال سنتی در ژاپن برای یاد بود رفتگان .


از عکس های روز / چراغ های کاغذی در حاشیه یک فستیوال سنتی در ژاپن برای یاد بود رفتگان .