شن

شن

GEOLOGY 2017 ، دانلود ، نمونه سوال امتحانی ، آموزش کاربردی ، نمونه تست ، فیلم آموزشی زمین شناسی پایه و عمومی ، زمین شناخت 2017

77 - دانلود سوال امتحان نهایی فناوری ساختمان های بتنی سال سوم ( خرداد 1397 )

۲۳ بازديد
77 - دانلود سوال امتحان نهایی فناوری ساختمان های بتنی سال سوم ( خرداد 1397 )

برای دیدن سایز اصلی روی عکس کلیک کنید .

مسؤله هاشو ننوشتم ولی می تونین در زمین شناخت عمومی مسایل راه حل ها رو ببینین . ( به زودی )

77 - دانلود سوال امتحان نهایی فناوری ساختمان های بتنی سال سوم ( خرداد 1397 )

67 - خاک های ریز دانه و درشت دانه . ( 1 )

۲۷ بازديد
برای تعیین قطر ذارت می توان از دو روش عمده ی موجود استفاده کرد : 1 ) روش الک کردن . 2 ) روش هیدرو متری .

** مقدار های زیر را به خاطر بسپارید . **

1 ) خاک های ریز دانه : خاک با اندازه ی کم تر از 5 7 0 / 0 میلی متر . ( mm )

5 7 0 / 0 میلی متر > خاک ریز دانه .

مثال : لای و رس .

لای : 5 7 0 / 0 mm > لای > 2 0 0 / 0 mm .

رس : 2 0 0 / 0 mm > رس .

2 ) خاک های درشت دانه : خاک با اندازه ی بیش تر از 5 7 0 / 0 میلی متر . ( mm )

5 7 0 / 0 میلی متر < خاک درشت دانه .

مثال : شن و ماسه .

شن : 5 7 0 / 0 mm > شن > 5 7 / 4 mm .

ماسه : 5 7 / 4 mm > ماسه > 5 / 7 0 / 0 mm .

76 - خاک های ریز دانه و درشت دانه . ( 1 )

2018-07-28 >> 1:32:03 AM

44 - فناوری هایی برای مقاوم سازی ساختمان ها در برابر زلزله .

۸۰ بازديد
ماهنامه ی دانش مند : زلزله هم واره یکی از ویران گر ترین بلا یای طبیعی و دغدغه ی انسان بوده و انسان همیشه در پی اندیشیدن به تمهیداتی برای هر چه کم تر صدمه دیدن است .
 
امروزه وقتی که در معرض نیرو های نا گهانی ناشی از امواج لرزه ای قرار می گیریم ، ممکن است حتی ساختمان ها و پل های مدرن نیز به طور کامل سقوط کنند و از بین بروند و مردم حاضر در داخل یا اطراف خود را از بین ببرند .
 
امروزه رشد جمعیت شهری موجب رشد ساختمان سازی و در نهایت تمرکز جمعیت در یک نقطه و بالاتر رفتن آمار سوانح جانی می شود که تمامی این مسائل وجود فناوری های کار بردی برای تسریع مقاوم سازی و تقویت سازه ها را ضروری و حتی اضطراری می کند .
 
 فناوری هایی که ساختمان ها را در برابر زلزله مقاوم می کنند . 

29 - پرسش های چهار گزینه ای فناوری ساختمان های بتنی سال سوم متوسطه رشته ی ساختمان .

۱۱۲ بازديد
29 - پرسش های چهار گزینه ای فناوری ساختمان های بتنی سال سوم متوسطه رشته ی ساختمان .

29 - پرسش های چهار گزینه ای فناوری ساختمان های بتنی سال سوم متوسطه رشته ی ساختمان .

tongue-outtongue-outtongue-outtongue-outtongue-outtongue-outtongue-outtongue-outtongue-outtongue-out

حد اقل ضخامت دیوار زیر زمین در نقاط مرطوب چند سانتی متر است ؟

1 ) 25 سانتی متر .

2 ) 15 سانتی متر .

3 ) 30 سانتی متر . cool

4 ) 20 سانتی متر .

tongue-outtongue-outtongue-outtongue-outtongue-outtongue-outtongue-outtongue-outtongue-outtongue-out

کدام یک از دستگاه های زیر برای انتقال افقی بتن به کار می رود ؟

1 ) چرخ دستی .

2 ) دامپر .

3 ) تراک میکسر .

4 ) هر سه مورد . cool

tongue-outtongue-outtongue-outtongue-outtongue-outtongue-outtongue-outtongue-outtongue-outtongue-out

مدت زمان تراکم کامل بتن کدام یک از گزینه های زیر می باشد ؟

1 ) 5 تا 15 ثانیه . cool

2 ) 5 تا 15 دقیقه .

3 ) 10 تا 30 ثانیه .

4 ) 5 تا 10 دقیقه .

tongue-outtongue-outtongue-outtongue-outtongue-outtongue-outtongue-outtongue-outtongue-outtongue-out

کدام نوع سیمان ، سیمان پرتلند اصلاح شده می باشد ؟

1 ) نوع I .

2 ) نوع II . cool

3 ) نوع III .

4 ) نوع V .

tongue-outtongue-outtongue-outtongue-outtongue-outtongue-outtongue-outtongue-outtongue-outtongue-out

دانلود به زودی ....