تراکم بتن

تراکم بتن

GEOLOGY 2017 ، دانلود ، نمونه سوال امتحانی ، آموزش کاربردی ، نمونه تست ، فیلم آموزشی زمین شناسی پایه و عمومی ، زمین شناخت 2017

77 - دانلود سوال امتحان نهایی فناوری ساختمان های بتنی سال سوم ( خرداد 1397 )

۲۳ بازديد
77 - دانلود سوال امتحان نهایی فناوری ساختمان های بتنی سال سوم ( خرداد 1397 )

برای دیدن سایز اصلی روی عکس کلیک کنید .

مسؤله هاشو ننوشتم ولی می تونین در زمین شناخت عمومی مسایل راه حل ها رو ببینین . ( به زودی )

77 - دانلود سوال امتحان نهایی فناوری ساختمان های بتنی سال سوم ( خرداد 1397 )

29 - پرسش های چهار گزینه ای فناوری ساختمان های بتنی سال سوم متوسطه رشته ی ساختمان .

۱۱۲ بازديد
29 - پرسش های چهار گزینه ای فناوری ساختمان های بتنی سال سوم متوسطه رشته ی ساختمان .

29 - پرسش های چهار گزینه ای فناوری ساختمان های بتنی سال سوم متوسطه رشته ی ساختمان .

tongue-outtongue-outtongue-outtongue-outtongue-outtongue-outtongue-outtongue-outtongue-outtongue-out

حد اقل ضخامت دیوار زیر زمین در نقاط مرطوب چند سانتی متر است ؟

1 ) 25 سانتی متر .

2 ) 15 سانتی متر .

3 ) 30 سانتی متر . cool

4 ) 20 سانتی متر .

tongue-outtongue-outtongue-outtongue-outtongue-outtongue-outtongue-outtongue-outtongue-outtongue-out

کدام یک از دستگاه های زیر برای انتقال افقی بتن به کار می رود ؟

1 ) چرخ دستی .

2 ) دامپر .

3 ) تراک میکسر .

4 ) هر سه مورد . cool

tongue-outtongue-outtongue-outtongue-outtongue-outtongue-outtongue-outtongue-outtongue-outtongue-out

مدت زمان تراکم کامل بتن کدام یک از گزینه های زیر می باشد ؟

1 ) 5 تا 15 ثانیه . cool

2 ) 5 تا 15 دقیقه .

3 ) 10 تا 30 ثانیه .

4 ) 5 تا 10 دقیقه .

tongue-outtongue-outtongue-outtongue-outtongue-outtongue-outtongue-outtongue-outtongue-outtongue-out

کدام نوع سیمان ، سیمان پرتلند اصلاح شده می باشد ؟

1 ) نوع I .

2 ) نوع II . cool

3 ) نوع III .

4 ) نوع V .

tongue-outtongue-outtongue-outtongue-outtongue-outtongue-outtongue-outtongue-outtongue-outtongue-out

دانلود به زودی ....