آموزش زمین شناسی

آموزش زمین شناسی

GEOLOGY 2017 ، دانلود ، نمونه سوال امتحانی ، آموزش کاربردی ، نمونه تست ، فیلم آموزشی زمین شناسی پایه و عمومی ، زمین شناخت 2017

79 - از عکس هاى روز / پرتاب یک ماهواره ی مخابراتی جدید به مدار زمین توسط موشک فالکون ۹ ، از شرکت فناوری های اکتشافات فضایی اسپیس اکس از جزیره کیپ کاناورال فلوریدا .

۱۵ بازديد
79 - از عکس هاى روز / پرتاب یک ماهواره ی مخابراتی جدید به مدار زمین توسط موشک فالکون ۹ ، از شرکت فناوری های اکتشافات فضایی اسپیس اکس از جزیره کیپ کاناورال فلوریدا .

79 - از عکس هاى روز / پرتاب یک ماهواره ی مخابراتی جدید به مدار زمین توسط موشک فالکون ۹ ، از شرکت فناوری های اکتشافات فضایی اسپیس اکس از جزیره کیپ کاناورال فلوریدا .

77 - دانلود سوال امتحان نهایی فناوری ساختمان های بتنی سال سوم ( خرداد 1397 )

۲۳ بازديد
77 - دانلود سوال امتحان نهایی فناوری ساختمان های بتنی سال سوم ( خرداد 1397 )

برای دیدن سایز اصلی روی عکس کلیک کنید .

مسؤله هاشو ننوشتم ولی می تونین در زمین شناخت عمومی مسایل راه حل ها رو ببینین . ( به زودی )

77 - دانلود سوال امتحان نهایی فناوری ساختمان های بتنی سال سوم ( خرداد 1397 )

72 - فقط ۱۳ در صد از اقیانوس های جهان بکر قلم داد می شود .

۳۱ بازديد
72 - فقط ۱۳ در صد از اقیانوس های جهان بکر قلم داد می شود .دانش مندان برای اولین بار نقشه ای از نواحی " حیات وحش " اقیانوس های جهان تهیه کرده اند .

این مناطق از فعالیت های انسانی مثل ماهی گیری ، آلودگی و کشتی رانی کمترین تاثیر را پذیرفته اند .

تیم محققان به سرپرستی دانش مندان استرالیایی در دانشگاه کوئینزلند دریافت که فقط ۱۳.۲ در صد اقیانوس های جهان را می توان بکر تلقی کرد که بیش تر آن ها در آب های بین المللی دور از جمعیت های انسانی است .

اما تعداد انگشت شماری از نواحی ساحلی از جمله تپه های مرجانی دیگر در این طبقه بندی جا می گیرند .
 

65 - نکته ی زمین شناسی اقتصادی ( 1 ) | برخی از کانی ها در حالت بلور دارای ارزش اقتصادی می باشند .

۲۴ بازديد
65 - برخی از کانی ها در حالت بلور دارای ارزش اقتصادی می باشند .

innocentinnocentinnocent

1 ) بلور های زینتی و قیمتی : الماس ، لعل ( اسپینل ) | توپاز ، گارنت .


tongue-outtongue-outtongue-out

2 ) ساب و پولیش : الماس ، کرندوم ، توپاز ، گارنت ، کوارتز ، فلدسپات .

money-mouthmoney-mouthmoney-mouth


3 ) دی الکتریک : مسکوویت .

smilesmilesmile


4 ) پیزو بلور ها : کوارتز ، زینکیت .

surprisedsurprisedsurprised


5 ) بلور های زینتی و قیمتی : الماس ، لعل ( اسپینل ) | توپاز ، گارنت .

65 - نکته ی زمین شناسی اقتصادی ( 1 ) | برخی از کانی ها در حالت بلور دارای ارزش اقتصادی می باشند .

64 - نکته های چینه شناسی ( 1 )

۳۱ بازديد
1 ) در چینه شناسی واحد های متعددی به شرح زیر وجود دارد : ( پیام نور - سوال امتحانی )

1 - واحد های چینه شناسی سنگی . >>واحد های چینه شناسی سنگی بر اساس ویژگی های سنگ شناسی و نا پیوستگی ها انتخاب می شوند .

2 - واحد های چینه شناسی زیستی . >>واحد های چینه شناسی زیستی بر مبنای فسیل ها انتخاب می شوند .

3 - واحد های زمانی زمین شناختی .

4 - واحد های چینه شناسی زمانی .

نکته : واحد های زمانی زمین شناختی و چینه شناسی زمانی بر اساس فسیل ها ، حوادث کوه زایی و نا پیوستگی ها انتخاب می شوند .

5 - واحد های چینه شناسی خاک . >>واحد های چینه شناسی خاک به صورت لایه ای که حاصل فرسایش سنگ های قدیمی است در قسمت های مختلف ستون زمین شناسی سن متفاوتی دارند و بر خلاف چهار واحد اول به آن مرتبه ی رسمی داده نمی شود .

6 - واحد های آب و هوایی زمین شناختی . >>واحد های آب و هوایی زمین شناختی بر پایه ی شرایط آب و هوایی زمان کواترنر منظور شده است .

توصیه : حتماً به ترتیبی که گفته شده حفظ فرمایید و یاد بگیرید . ( خود این مطالب می تواند نکته در فرا تست یا فرا سوال مورد استفاده قرار گیرد . )

2 ) تعریفی از واحد چینه شناسی بیان کنید ؟ واحد چینه شناسی عبارت است از لایه یا مجموعه ای از لایه ها یا توده های سنگی که بر اساس ویژگی های سنگ شناسی ، فسیل شناسی ، حوادث کوه زایی و نا پیوستگی ها ، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی ، الکتریکی ، مغناطیسی و لرززه ای بیان می شوند .

64 - نکته های چینه شناسی ( 1 )