رضا علیاری | آموزش زمین شناسی

رضا علیاری | آموزش زمین شناسی

GEOLOGY 2017 ، دانلود ، نمونه سوال امتحانی ، آموزش کاربردی ، نمونه تست ، فیلم آموزشی زمین شناسی پایه و عمومی ، زمین شناخت 2017

67 - خاک های ریز دانه و درشت دانه . ( 1 )

۲۷ بازديد
برای تعیین قطر ذارت می توان از دو روش عمده ی موجود استفاده کرد : 1 ) روش الک کردن . 2 ) روش هیدرو متری .

** مقدار های زیر را به خاطر بسپارید . **

1 ) خاک های ریز دانه : خاک با اندازه ی کم تر از 5 7 0 / 0 میلی متر . ( mm )

5 7 0 / 0 میلی متر > خاک ریز دانه .

مثال : لای و رس .

لای : 5 7 0 / 0 mm > لای > 2 0 0 / 0 mm .

رس : 2 0 0 / 0 mm > رس .

2 ) خاک های درشت دانه : خاک با اندازه ی بیش تر از 5 7 0 / 0 میلی متر . ( mm )

5 7 0 / 0 میلی متر < خاک درشت دانه .

مثال : شن و ماسه .

شن : 5 7 0 / 0 mm > شن > 5 7 / 4 mm .

ماسه : 5 7 / 4 mm > ماسه > 5 / 7 0 / 0 mm .

76 - خاک های ریز دانه و درشت دانه . ( 1 )

2018-07-28 >> 1:32:03 AM

66 - تست منتخب زمین شناسی ایران ( 1 )

۲۹ بازديد
تست های منتخب به انتخاب زمین شناخت 2017 از کنکور های زمین شناسی ، آزمون ها ، منابع دانشگاهی و مطالعاتی می باشد .

65 - فولیاسیون در سنگ های دگرگونی عبارت از یک پدیده ی عارضی است که :

1 ) صفحه ای شکل بوده و متأثر از فشار و متوجه لایه بندی است .


2 ) در نتیجه ی توازی کانی های صفحه ای یا تیغه ای شکل در سنگ های فانریتیک داده می شود .

3 ) صفحه ای شکل یا خطی بوده و در سنگ های دگرگونی ناحیه ای از سنگ های رسی به علت وجود کانی های صفحه ای یا سوزنی شکل نتیجه می شود . wink

4 ) صفحه ای شکل بوده و در سنگ های فانریتیک جاصل از دگرگونی هم بری سنگ ها تشکیل می شود .

66 - تست منتخب زمین شناسی ایران ( 1 )

65 - نکته ی زمین شناسی اقتصادی ( 1 ) | برخی از کانی ها در حالت بلور دارای ارزش اقتصادی می باشند .

۲۴ بازديد
65 - برخی از کانی ها در حالت بلور دارای ارزش اقتصادی می باشند .

innocentinnocentinnocent

1 ) بلور های زینتی و قیمتی : الماس ، لعل ( اسپینل ) | توپاز ، گارنت .


tongue-outtongue-outtongue-out

2 ) ساب و پولیش : الماس ، کرندوم ، توپاز ، گارنت ، کوارتز ، فلدسپات .

money-mouthmoney-mouthmoney-mouth


3 ) دی الکتریک : مسکوویت .

smilesmilesmile


4 ) پیزو بلور ها : کوارتز ، زینکیت .

surprisedsurprisedsurprised


5 ) بلور های زینتی و قیمتی : الماس ، لعل ( اسپینل ) | توپاز ، گارنت .

65 - نکته ی زمین شناسی اقتصادی ( 1 ) | برخی از کانی ها در حالت بلور دارای ارزش اقتصادی می باشند .

64 - نکته های چینه شناسی ( 1 )

۳۱ بازديد
1 ) در چینه شناسی واحد های متعددی به شرح زیر وجود دارد : ( پیام نور - سوال امتحانی )

1 - واحد های چینه شناسی سنگی . >>واحد های چینه شناسی سنگی بر اساس ویژگی های سنگ شناسی و نا پیوستگی ها انتخاب می شوند .

2 - واحد های چینه شناسی زیستی . >>واحد های چینه شناسی زیستی بر مبنای فسیل ها انتخاب می شوند .

3 - واحد های زمانی زمین شناختی .

4 - واحد های چینه شناسی زمانی .

نکته : واحد های زمانی زمین شناختی و چینه شناسی زمانی بر اساس فسیل ها ، حوادث کوه زایی و نا پیوستگی ها انتخاب می شوند .

5 - واحد های چینه شناسی خاک . >>واحد های چینه شناسی خاک به صورت لایه ای که حاصل فرسایش سنگ های قدیمی است در قسمت های مختلف ستون زمین شناسی سن متفاوتی دارند و بر خلاف چهار واحد اول به آن مرتبه ی رسمی داده نمی شود .

6 - واحد های آب و هوایی زمین شناختی . >>واحد های آب و هوایی زمین شناختی بر پایه ی شرایط آب و هوایی زمان کواترنر منظور شده است .

توصیه : حتماً به ترتیبی که گفته شده حفظ فرمایید و یاد بگیرید . ( خود این مطالب می تواند نکته در فرا تست یا فرا سوال مورد استفاده قرار گیرد . )

2 ) تعریفی از واحد چینه شناسی بیان کنید ؟ واحد چینه شناسی عبارت است از لایه یا مجموعه ای از لایه ها یا توده های سنگی که بر اساس ویژگی های سنگ شناسی ، فسیل شناسی ، حوادث کوه زایی و نا پیوستگی ها ، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی ، الکتریکی ، مغناطیسی و لرززه ای بیان می شوند .

64 - نکته های چینه شناسی ( 1 )