رضا علیاری | آموزش زمین شناسی

رضا علیاری | آموزش زمین شناسی

GEOLOGY 2017 ، دانلود ، نمونه سوال امتحانی ، آموزش کاربردی ، نمونه تست ، فیلم آموزشی زمین شناسی پایه و عمومی ، زمین شناخت 2017

77 - دانلود سوال امتحان نهایی فناوری ساختمان های بتنی سال سوم ( خرداد 1397 )

۲۱ بازديد
77 - دانلود سوال امتحان نهایی فناوری ساختمان های بتنی سال سوم ( خرداد 1397 )

برای دیدن سایز اصلی روی عکس کلیک کنید .

مسؤله هاشو ننوشتم ولی می تونین در زمین شناخت عمومی مسایل راه حل ها رو ببینین . ( به زودی )

77 - دانلود سوال امتحان نهایی فناوری ساختمان های بتنی سال سوم ( خرداد 1397 )

76 - جدول های امتحانی زمین شناسی سوم . ( شهریور 1394 - 1395 - 1396 )

۲۱ بازديد
76 - جدول های امتحانی زمین شناسی سوم . ( شهریور 1394 - 1395 - 1396 )

( شهریور 1394 )

76 - جدول های امتحانی زمین شناسی سوم . ( شهریور 1394 - 1395 - 1396 )

( شهریور 1395 )

76 - جدول های امتحانی زمین شناسی سوم . ( شهریور 1394 - 1395 - 1396 )

( شهریور 1396 )

76 - جدول های امتحانی زمین شناسی سوم . ( شهریور 1394 - 1395 - 1396 )

73 - دون یا تلماسه . ( 1 )

۲۶ بازديد
73 - دون ( dune ) یا تلماسه از نظر ژئو مورفولوژی عبارت است از : برجستگی هایی تپه مانند و کوتاهی که از ماسه ( و گاهی خاکستر های آتش فشانی ) تشکیل شده اند .

73 - دون یا تلماسه . ( 1 )

این تپه ها یا تلماسه ها با جریان قابل حمل و نقل هستند .


تلماسه از نظر جَنبه یِ آبی ؛ عبارت است از امواج ماسه ای در بستر که عموماً نسبت به جهت جریان مورب بوده و در مقایسه با ریپل مارک ها ارتفاع بیش تر ( بیش از 5 سانتی متر ) ی دارند .

( رسوب شناسی ) ( پیام نور ) ( حسین پروین ) ( چاپ هشتم ) ( فروردین 1391 ) ( پا ورقی ص 116 )

تست تألیفی : آرنایت ریز در طبقه بندی اندازه ی بلور های تشکیل دهنده ی رسوبات در دسته ی .......... انتقال یافته و بلور های .......... جای می گیرد . که خود این نوع بلور ها جزء ذرات رسوبی .......... می باشند .

آرنایت ریز در طبقه بندی اندازه ی بلور های تشکیل دهنده ی رسوبات در دسته ی ذرات انتقال یافته و بلور های متوسط جای می گیرد . که خود این نوع بلور ها جزء ذرات رسوبی درجازا می باشند .

همیشه جداول رو مو به مو به خاطر بسپارید . کودوماشون کنار هم هستن و ... . بعضی موقع ها هم شاید تو ذهنتون جور در نیاد و شاید هم در اصل . ولی شما جدول از چهار جهت حفظ کنید . این تست هم از ص 89 کتاب درج شده طرح گردیده است .

72 - فقط ۱۳ در صد از اقیانوس های جهان بکر قلم داد می شود .

۳۰ بازديد
72 - فقط ۱۳ در صد از اقیانوس های جهان بکر قلم داد می شود .دانش مندان برای اولین بار نقشه ای از نواحی " حیات وحش " اقیانوس های جهان تهیه کرده اند .

این مناطق از فعالیت های انسانی مثل ماهی گیری ، آلودگی و کشتی رانی کمترین تاثیر را پذیرفته اند .

تیم محققان به سرپرستی دانش مندان استرالیایی در دانشگاه کوئینزلند دریافت که فقط ۱۳.۲ در صد اقیانوس های جهان را می توان بکر تلقی کرد که بیش تر آن ها در آب های بین المللی دور از جمعیت های انسانی است .

اما تعداد انگشت شماری از نواحی ساحلی از جمله تپه های مرجانی دیگر در این طبقه بندی جا می گیرند .