گردش گری و مرتبط

گردش گری و مرتبط

GEOLOGY 2017 ، دانلود ، نمونه سوال امتحانی ، آموزش کاربردی ، نمونه تست ، فیلم آموزشی زمین شناسی پایه و عمومی ، زمین شناخت 2017

81 - از عکس هاى روز / کتاب خانه ی سلسوس در شهر تاریخی افسوس ، در استان ازمیر ترکیه . اکثر گردش گران تور ازمیر متقاضی بازدید از این منطقه هستند .

۲۴ بازديد
81 - از عکس هاى روز / کتاب خانه ی سلسوس در شهر تاریخی افسوس ، در استان ازمیر ترکیه .

اکثر گردش گران تور ازمیر متقاضی بازدید از این منطقه هستند .

81 - از عکس هاى روز / کتابخانه ی سلسوس در شهر تاریخی افسوس ، در استان ازمیر ترکیه . اکثر گردش گران تور ازمیر متقاضی بازدید از این منطقه هستند .

72 - فقط ۱۳ در صد از اقیانوس های جهان بکر قلم داد می شود .

۳۱ بازديد
72 - فقط ۱۳ در صد از اقیانوس های جهان بکر قلم داد می شود .دانش مندان برای اولین بار نقشه ای از نواحی " حیات وحش " اقیانوس های جهان تهیه کرده اند .

این مناطق از فعالیت های انسانی مثل ماهی گیری ، آلودگی و کشتی رانی کمترین تاثیر را پذیرفته اند .

تیم محققان به سرپرستی دانش مندان استرالیایی در دانشگاه کوئینزلند دریافت که فقط ۱۳.۲ در صد اقیانوس های جهان را می توان بکر تلقی کرد که بیش تر آن ها در آب های بین المللی دور از جمعیت های انسانی است .

اما تعداد انگشت شماری از نواحی ساحلی از جمله تپه های مرجانی دیگر در این طبقه بندی جا می گیرند .