مطلب های زیست شناسی

مطلب های زیست شناسی

GEOLOGY 2017 ، دانلود ، نمونه سوال امتحانی ، آموزش کاربردی ، نمونه تست ، فیلم آموزشی زمین شناسی پایه و عمومی ، زمین شناخت 2017

57 - پشه چگونه باعث انتقال بیماری به انسان می‌شود؟

۲۱ بازديد

57 - پشه چگونه باعث انتقال بیماری به انسان می‌شود؟


55 - سوال امتحانی زیست سوم ( 1 )

۱۹ بازديد
1 ) - چه عاملی موجب می شود سلول های بخشی از گیاه ، به یک گیاه کامل تبدیل شود ؟

سلول های برخی از بخش های گیاهان قادر هستند تمایز زدایی کرده و توده ای از سول های تمایز نیافته را تولید کنند . سپس این سلول ها به صورت انواع سلولی تخصص یافته ، در گیاه تمایز پیدا می کنند .

2 ) در محیط کشت بافت از .......... برای تمایز زدایی .......... استفاده می شود . ( عوامل شیمیایی - بافت )

3 ) در کدام مرحله از میوز ، عدد کروموزومی نصف می شود ؟ تلوفاز I .

----------

4 ) آزمایش ایوری : ( خیلی مهم )

عصاره ی سلول باکتری کپسول دار :

1 ) مرحله ی افزودن آنزیم تجزیه کننده ی پروتیین ها . >>> تزریق همراه باکتری فاقد کپسول . >>> مرگ موش .

2 ) مرحله ی افزودن آنزیم تجزیه کننده ی چربی ها . >>> تزریق همراه باکتری فاقد کپسول . >>> مرگ موش .

3 ) مرحله ی افزودن آنزیم تجزیه کننده ی قند ها . >>> تزریق همراه باکتری فاقد کپسول . >>> مرگ موش .

4 ) مرحله ی افزودن آنزیم تجزیه کننده ی DNA . >>> تزریق همراه باکتری فاقد کپسول . >>> موش زنده .

55 - سوال امتحانی زیست سوم ( 1 )

54 -آلزایمر و رابطه ی آن با خواب کافی در فرد .

۲۶ بازديد
54 - آلزایمر و رابطه ی آن با خواب کافی در فرد .

54 - آلزایمر و رابطه ی آن با خواب کافی در فرد .

نتایج یک مطالعه ی جدید می گوید : خواب کافی یکی از درمان‌ های موثر برای مقابله با آلزایمر است .

خواب کافی موضوعی ست که نباید به آن بی توجهی شود .

گزارشی از همایون خیری .53 - شکلات تلخ و تاثیرش بر بینایی .

۱۹ بازديد
53 - شکلات تلخ و تاثیرش بر بینایی .

53 - شکلات تلخ و تاثیرش بر بینایی .

51 - حل مسایل مربوط به آمیزش غیر تصادفی ( تعادل هاردی واینبرگ )

۱۹ بازديد
51 - حل مسایل مربوط به آمیزش غیر تصادفی ( تعادل هاردی واینبرگ )

51 - حل مسایل مربوط به آمیزش غیر تصادفی ( تعادل هاردی واینبرگ )