دانلود فیلم آموزشی زمین شناسی یازدهم

دانلود فیلم آموزشی زمین شناسی یازدهم

GEOLOGY 2017 ، دانلود ، نمونه سوال امتحانی ، آموزش کاربردی ، نمونه تست ، فیلم آموزشی زمین شناسی پایه و عمومی ، زمین شناخت 2017

45 - فیلم آموزشی رواناب و حوضه ی آب ریز- سرعت آب و آب دهی .

۴۹ بازديد
47 - فیلم آموزشی  رواناب و حوضه ی آب ریز- سرعت آب و آب دهی .
 

47 - فیلم آموزشی  رواناب و حوضه ی آب ریز- سرعت آب و آب دهی .
 
دانلود : http://s1.geology2017.ir/space/b/8/rezaaliyari/1531807791_4--.mp4
 
نام فیلم آموزشی : فصل 4 زمین شناسی سوم - رواناب و حوزه آب ریز- سرعت آب و آب دهی .

مدرس : دکتر چلا جور .

مناسب برای کنکور های : 1398 داخل و خارج و ارشد .

زمین شناسی یازدهم : کاربرد دارد .

تمرین : در شکل زیر به کمک معلم خود شماره های درج شده را نام گذاری و در هر مورد به بحث و بررسی بپردازید ؟
 
47 - فیلم آموزشی  رواناب و حوضه ی  آب ریز- سرعت آب و آب دهی .
 
تهیه شده در گزینه ی 2 : www.gozine2.ir

باز پخش زمین شناخت 2017 : www.geology2017.ir

 

2 - فیلم آموزشی زمین لرزه چیست ؟

۱۵۳ بازديد
2 - فیلم آموزشی زمین لرزه چیست ؟

نام فیلم : فیلم آموزشی زمین لرزه چیست ؟

تولید فیلم محتوا توسط : ایرنا ( خبر گزاری جمهوری اسلامی ایران )

ایرنا : www.irna.ir

باز انتشار : زمین شناخت 2017 .

زمین شناخت 2017 : www.geology2017.ir

مورد استفاده : زمین شناسی یازدهم ، زمین شناسی سوم ، زمین شناسی چهارم ، زمین شناسی پایه ، زمین شناسی عمومی .

http://s1.98share.com/space/b/8/rezaaliyari/1530374106_11.mp4

http://www.namasha.com/v/rh6oOFZ6