نکته های زمین شناسی ساختمانی

نکته های زمین شناسی ساختمانی

GEOLOGY 2017 ، دانلود ، نمونه سوال امتحانی ، آموزش کاربردی ، نمونه تست ، فیلم آموزشی زمین شناسی پایه و عمومی ، زمین شناخت 2017

68 - تحلیل چین ها ( 1 )

۲۶ بازديد
چین استوانه ای خاص مناطقی است که راستای تنش اصلی با کناره ی حوزه زاویه ی 90 درجه می سازد . ( بر گرفته از جزوه های دانشگاهی )

68 - تحلیل چین ها ( 1 )

در چین استوانه ای قطب صفحات کناری چین ، در صفحاتی قرار دارد که عمود بر محور چین می باشد .


چین مخروطی شامل مناطقی است که راستای تنش وارده بر کناره ی حوزه متغیر و کم تر از 90 درجه است .

68 - تحلیل چین ها ( 1 )