دانلود جزوه ی امتحانی زمین شناسی پایه

دانلود جزوه ی امتحانی زمین شناسی پایه

GEOLOGY 2017 ، دانلود ، نمونه سوال امتحانی ، آموزش کاربردی ، نمونه تست ، فیلم آموزشی زمین شناسی پایه و عمومی ، زمین شناخت 2017

31 - دانلود جزوه ی امتحان نهایی فرآوری مواد معدنی . ( سوم فنی و حرفه ای رشته ی معدن )

۱۲۵ بازديد
دانلود جزوه ی امتحان نهایی فرآوری مواد معدنی . ( سوم فنی و حرفه ای رشته ی معدن )

31 -  دانلود جزوه ی امتحان نهایی فرآوری مواد معدنی . ( سوم فنی و حرفه ای رشته ی معدن )

ویرایش : 1 / 1 .

تهیه و تنظیم : رضا علیاری .

تاریخ آپدیت : 19 تیر 1397 .

تعداد صفحات : 17 عدد .

این جزوه به صورت سوال و جواب تهیه شده است .

برای دانلود این جزوه کلیک کنید .

27 - دانلود جزوه ی امتحان نهایی محیط زیست دریایی . ( سوم فنی و حرفه ای رشته ی مکانیک موتور های دریایی )

۸۶ بازديد
27 - دانلود جزوه ی امتحان نهایی محیط زیست دریایی . ( سوم فنی و حرفه ای رشته ی مکانیک موتور های دریایی )

27 -  دانلود جزوه ی امتحان نهایی محیط زیست دریایی . ( سوم فنی و حرفه ای رشته ی مکانیک موتور های دریایی )

ویرایش : 1 / 1 .

تهیه و تنظیم : رضا علیاری .

تاریخ آپدیت : 18 تیر 1397 .

تعداد صفحات : 26 عدد .

این جزوه به صورت سوال و جواب تهیه شده است .

دانلود این جزوه .

11 - دانلود جزوه ی امتحان نهایی اکتشاف معدن ( رشته ی معدن )

۱۰۰ بازديد

11 - دانلود جزوه ی امتحان نهایی اکتشاف معدن ( رشته ی معدن ) ( سال سوم )

 

تاریخ ویرایش : 17 خرداد 1397 . ( به همراه سوال های امتحان نهایی خرداد 1397 )

 

شماره ویرایش : 2 / 0 .

 

تعداد صفحات : 24 عدد .

 

نوع : به صورت سوال و جواب .

 

تهیه و تنظیم : رضا علیاری .

 

دانلود جزوه ی امتحان نهایی اکتشاف معدن ( رشته ی معدن )

 

9 - دانلود جزوه ی امتحان نهایی اکتشاف معدن ( رشته ی معدن )

10 - دانلود جزوه ی امتحان نهایی هوا شناسی ( رشته ی ناو بری )

۱۵۰ بازديد
13 - دانلود جزوه ی امتحان نهایی هوا شناسی ( رشته ی ناو بری )
 
تاریخ ویرایش : 22 خرداد 1397 .
 
شماره ویرایش : 1 / 1 .
 
تعداد صفحات : 16 عدد .
 
ویرایش بعدی : دارد .
 
نوع : به صورت سوال و جواب .
 
تهیه و تنظیم : رضا علیاری .
 
 19 - دانلود جزوه ی امتحان نهایی هوا شناسی ( رشته ی ناو بری )