تست رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی

تست رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی

GEOLOGY 2017 ، دانلود ، نمونه سوال امتحانی ، آموزش کاربردی ، نمونه تست ، فیلم آموزشی زمین شناسی پایه و عمومی ، زمین شناخت 2017

73 - دون یا تلماسه . ( 1 )

۲۶ بازديد
73 - دون ( dune ) یا تلماسه از نظر ژئو مورفولوژی عبارت است از : برجستگی هایی تپه مانند و کوتاهی که از ماسه ( و گاهی خاکستر های آتش فشانی ) تشکیل شده اند .

73 - دون یا تلماسه . ( 1 )

این تپه ها یا تلماسه ها با جریان قابل حمل و نقل هستند .


تلماسه از نظر جَنبه یِ آبی ؛ عبارت است از امواج ماسه ای در بستر که عموماً نسبت به جهت جریان مورب بوده و در مقایسه با ریپل مارک ها ارتفاع بیش تر ( بیش از 5 سانتی متر ) ی دارند .

( رسوب شناسی ) ( پیام نور ) ( حسین پروین ) ( چاپ هشتم ) ( فروردین 1391 ) ( پا ورقی ص 116 )

تست تألیفی : آرنایت ریز در طبقه بندی اندازه ی بلور های تشکیل دهنده ی رسوبات در دسته ی .......... انتقال یافته و بلور های .......... جای می گیرد . که خود این نوع بلور ها جزء ذرات رسوبی .......... می باشند .

آرنایت ریز در طبقه بندی اندازه ی بلور های تشکیل دهنده ی رسوبات در دسته ی ذرات انتقال یافته و بلور های متوسط جای می گیرد . که خود این نوع بلور ها جزء ذرات رسوبی درجازا می باشند .

همیشه جداول رو مو به مو به خاطر بسپارید . کودوماشون کنار هم هستن و ... . بعضی موقع ها هم شاید تو ذهنتون جور در نیاد و شاید هم در اصل . ولی شما جدول از چهار جهت حفظ کنید . این تست هم از ص 89 کتاب درج شده طرح گردیده است .