رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی

رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی

GEOLOGY 2017 ، دانلود ، نمونه سوال امتحانی ، آموزش کاربردی ، نمونه تست ، فیلم آموزشی زمین شناسی پایه و عمومی ، زمین شناخت 2017

73 - دون یا تلماسه . ( 1 )

۲۶ بازديد
73 - دون ( dune ) یا تلماسه از نظر ژئو مورفولوژی عبارت است از : برجستگی هایی تپه مانند و کوتاهی که از ماسه ( و گاهی خاکستر های آتش فشانی ) تشکیل شده اند .

73 - دون یا تلماسه . ( 1 )

این تپه ها یا تلماسه ها با جریان قابل حمل و نقل هستند .


تلماسه از نظر جَنبه یِ آبی ؛ عبارت است از امواج ماسه ای در بستر که عموماً نسبت به جهت جریان مورب بوده و در مقایسه با ریپل مارک ها ارتفاع بیش تر ( بیش از 5 سانتی متر ) ی دارند .

( رسوب شناسی ) ( پیام نور ) ( حسین پروین ) ( چاپ هشتم ) ( فروردین 1391 ) ( پا ورقی ص 116 )

تست تألیفی : آرنایت ریز در طبقه بندی اندازه ی بلور های تشکیل دهنده ی رسوبات در دسته ی .......... انتقال یافته و بلور های .......... جای می گیرد . که خود این نوع بلور ها جزء ذرات رسوبی .......... می باشند .

آرنایت ریز در طبقه بندی اندازه ی بلور های تشکیل دهنده ی رسوبات در دسته ی ذرات انتقال یافته و بلور های متوسط جای می گیرد . که خود این نوع بلور ها جزء ذرات رسوبی درجازا می باشند .

همیشه جداول رو مو به مو به خاطر بسپارید . کودوماشون کنار هم هستن و ... . بعضی موقع ها هم شاید تو ذهنتون جور در نیاد و شاید هم در اصل . ولی شما جدول از چهار جهت حفظ کنید . این تست هم از ص 89 کتاب درج شده طرح گردیده است .

63 - کشف نخستین مدرک مستند از وجود آب مایع در مریخ .

۳۵ بازديد
تهران- ایرنا- کاوشگر «مارس اکسپرس»* متعلق به آژانس فضایی اروپا با استفاده از فناوری رادار توانست یک دریاچه کوچک آب مایع را زیر یخ ها و غبار موجود در قطب جنوب مریخ کشف کند .

63 - کشف نخستین مدرک مستند از وجود آب مایع در مریخ .

به گزارش پنجشنبه گروه اخبار علمی ایرنا، بهرام یا مریخ چهار مین سیاره در سامانه ی خورشیدی است که هر یک بار گردش این سیاره به دور خورشید معادل ۶۸۷ شبانه‌ روز زمین به درازا می‌ کشد و طول شب و روز نیز از کره ی زمین کمی طولانی‌ تر است .

7 - رسوب شناسی ( فعالیت یخچال ها )

۱۱۲ بازديد
7 - رسوب شناسی ( فعالیت یخچال ها )

نکته ی رسوب شناسی .

رسوباتی که مستقیماً ناشی از فعالیت یخچال ها هستند ( تیل ) دارای مشخصه های زیر می باشند :

1 ) این رسوبات فاقد جور شدگی اند به نحوی که ذرات تشکیل دهنده ی آن ها از قلوه تا تخته سنگ های درشت تا رس تغییر می کند .

2 ) بساری از قطعه سنگ ها و قلوه های درشت دارای بافت سطحی مخطط هستند .

3 ) بسیاری از تیل ها فاقد آثار چین خوردگی اند .

تست سراسری مهندسی نفت - 1397 . سنگ رسوبی حاصل ته نشست رسوبات یخچالی چه نام دارد ؟ تیلیت .

ارتباط بین علوم محض با زمین شناسی نفت

این شکل از جزوه ی زمین شناسی نفت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بند عباس دکتر معصومی برداشت شده است .

7 - رسوب شناسی ( فعالیت یخچال ها )