نمونه سوال کتاب داری

نمونه سوال کتاب داری

GEOLOGY 2017 ، دانلود ، نمونه سوال امتحانی ، آموزش کاربردی ، نمونه تست ، فیلم آموزشی زمین شناسی پایه و عمومی ، زمین شناخت 2017

42 - نمونه سوال کتاب داری ( 4 )

۶۶ بازديد
42 - نمونه سوال آشنایی با کتاب خانه و اصول کتاب داری ، مدیریت کتاب خانه . ( پیام نور )

نمونه سوال کتاب داری ( 4 )
 
1 ) در بخش انتخاب و سفارش مواد از کدام ابزار برای انتخاب منابع کتاب خانه استفاده می شود ؟
 
1 ) کتاب
 
2 ) منابع نقد و بررسی cry
 
3 ) نشریه
 
4 ) دایرة المعارف
 
2 ) کدام گزینه جزو اطلاعات کتاب شناختی مورد نیاز برای یک کتاب در فهرست مأخذ نمی باشد ؟
 
1 ) وضعیت نشر
 
2 ) تعداد صفحات sealed
 
3 ) تعداد جلد
 
4 ) نام مترجم کتاب
 
3 ) کدام عمل گر بولی عمل جست و جو را محدود و اخذ می کند ؟
 
1 ) AND frown
 
2 ) OR
 
3 ) XOR
 
4 ) NOT
 
4 ) در روش برگه آرایی فارسی ( حرف به حرف ) ، کدام یک از کلمات ذکر شده در ابتدا می آید ؟
 
1 ) 100 نکته تستی
 
2 ) اتومبیل
 
3 ) ایران
 
4 ) ابو سعید ابو الخیر embarassed
 
5 ) کدام نرم افزار کتاب خانه ای توسط سازمان یونسکو تهیه شده است ؟
 
1 ) نوسا
 
2 ) پارس آذرخش
 
3 ) CDS / ISIS cool
 
4 ) کاوش 
 
 

41 - نمونه سوال کتاب داری ( 3 )

۵۱ بازديد
41 - نمونه سوال کتاب داری . ( 3 ) اکثر این سوال ها مربوط به دهه ی 80 می باشد . دهه ی 90 + نکته های جمع آوری شده در آزمون ها و اینترنت در مطالب بعدی .

نمونه سوال کتاب داری ( 3 )
 
بر گرفته از آزمون های مختلف رشته ی کتاب داری .
 
برای هر آزمونی منابع مختلفی وجود دارد . ولی برای رشته های کتاب داری و کتاب داری پزشکی می تونید به سایت کتاب دار به نشانی www.ketabdar.org مراجعه نمایید . من خودم کتاب مجموعه ی آزمون های کتابداری و اطلاع رسانی چاپ اول 1389 حمید محسنی نشر کتابدار رو دارم . کتابش هنوز که هنوزه کار برد داره . کتاب خوبی ولی شما باید جدید ترین آزمون ها را مطالعه نمایید . ( سوال های دهه ی 90 در پست های بعدی ) ( همه ی سوال های ارسالی ما از برگه های آزمون های مختلف در سراسر اینترنت ( البته رایگان ها ) جمع آوری و مهم ترین هاش در اختیار شما قرار می گیره . )
 
1 ) الف و لام ( ال ) کدام یک از اسامی در ترتیب الفبایی برگه های کتب خانه ( برگه آرایی ) به حساب آورده می شود ؟ البتکین .
 
2 ) چه کسی قواعد فهرست فرهنگی را منتشر ساخت ؟ چارلز امی کاتر .
 
3 ) (( برنامه ی دست رسی جهان به انتشارات )) از برنامه های کدام یک از ساز مان های بین المللی است ؟ سازمان ایفلا .
 
4 ) کتاب خانه ی سازمانی ( رسمی - غیر رسمی ) است . ( رسمی )
 
5 ) به اسنادی که از پیام های مربوطه به موضوعات طی سال های مختلف به شکل پایگاه در اینترنت ایجاد می شود چه می گویند ؟ FAQs .
 

40 - نمونه سوال کتاب داری ( 2 )

۵۳ بازديد
34 - نمونه سوال کتاب داری . ( 2 ) اکثر این سوال ها مربوط به دهه ی 80 می باشد . دهه ی 90 + نکته های جمع آوری شده در آزمون ها و اینترنت در مطالب بعدی .
 
بر گرفته از آزمون های مختلف رشته ی کتاب داری .

نمونه سوال کتاب داری ( 2 )

1 ) رابطه ی بین آموزش و پرورش و وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری چه نوع رابطه ای می باشد ؟ رابطه ی مرتبط به مرتبط .
 
2 ) مسئولیت سیاهه بر داری بر عهده ی کدام واحد کتاب خانه است ؟ بر عهده ی واحد سفارش و تهیه می باشد .
 
3 ) کتاب (( سر عنوان های موضوعی فارسی )) را کناب خانه ی ملی ایران منتشر می کند .
 
4 ) دفتر پژوهش های فرهنگی ناشر کتاب (( شبکه ی اطلاع رسانی در کشور های اسلامی )) می باشد .
 
5 ) کتاب های قرون وسطی به روی چه ماده ای نوشته می شدند ؟ پارشمن .
  

39 - نمونه سوال کتاب داری ( 1 )

۴۹ بازديد
39 - نمونه سوال کتاب داری . ( 1 ) اکثر این سوال ها مربوط به دهه ی 80 می باشد . دهه ی 90 + نکته های جمع آوری شده در آزمون ها و اینترنت در مطالب بعدی .

نمونه سوال کتاب داری ( 1 )
 
بر گرفته از آزمون های مختلف رشته ی کتاب داری .
 
1 ) RAID چیست ؟ نوعی سیستم حفاظت و نگه داری منابع آرشیوی .
 
2 ) (( یوگا ( فلسفه ) )) در سر عنوان های موضوعی فارسی چه نوع سر عنوانی است ؟ همراه با توضیح گر .
 
3 ) نخستین کسی که سعی کرد تا مبنای نظری خدمات مرجع را بیان کند ( جمیز وایر ) است و نظریه ی او ( نظریه ی محافظه کارانه ، لیبرالی ، میانه رو ) نام دارد .
 
4 ) کار کرد عمده ی استاندارد ISBD چیست ؟ استفاده از نشانه های خاص برای مشخص کردن نوع و مفهوم هر بخشی از اطلاعات کتاب شناختی روی فهرست برگه .
 
5 ) کدام یک از فرهنگ های زیر کلاً رو نویسی از فرهنگ های دیگر است . به طوری که مؤلف آن در سه هزار صفحه ی کتابش یک سطر هم از خو ننوشته و تمام نقل قول است ؟ فرهنگ آنندراج ( محمد پادشاه )