دیرینه شناسی

دیرینه شناسی

GEOLOGY 2017 ، دانلود ، نمونه سوال امتحانی ، آموزش کاربردی ، نمونه تست ، فیلم آموزشی زمین شناسی پایه و عمومی ، زمین شناخت 2017

8 - نمونه سوال دیرینه شناسی ( 2 ) ( میکرو فسیل ) ، ریز دیرینه شناسی .

۹۴ بازديد

8 - نمونه سوال دیرینه شناسی ( 2 ) ( میکرو فسیل ) ، ریز دیرینه شناسی .

1 ) کنودونت ها در کدام یک از موارد زیر استفاده ی اقتصادی داشته اند ؟

 

1 ) تشکیل گل سفید

 

2 ) تشکیل ذخایر فسفاته tongue-out

 

3 ) تشکیل دیاتومیت

 

4 ) تشکیل نهشته های سیلیسی

 

2 ) استروماتولیت ها به کدام گروه جلبک ها تعلق دارند ؟

 

1 ) جلبک های قرمز

 

2 ) جلبک های آبی tongue-out

 

3 ) جلبک های قهوه ای

 

4 ) جلبک های سبز

 

3 ) شکوفایی زیر راسته ی فوزولینینه در چه زمانی بوده است ؟

 

1 ) دونین تا تریاس tongue-out

 

2 ) اردویسین تا دونین

 

3 ) دونین تا کربونیفر

 

4 ) اردویسین تا کرتاسه

 

4 ) استراکود ها در چه دوره ای می زیسته اند ؟

 

1 ) سیلورین تا کرتاسه

 

2 ) کامبرین - پرمین

 

3 ) سیلورین تا عهد حاضر

 

4 ) کامبرین تا عهد حاضر tongue-out

 

5 ) ذخایر گل سفید در رسوبات کدام زمان گسترش چشم گیر تری داشته است ؟

 

1 ) کرتاسه tongue-out

 

2 ) کربونیفر

 

3 ) دونین

 

4 ) کواترنر

8 - نمونه سوال دیرینه شناسی ( 2 ) ( میکرو فسیل ) ، ریز دیرینه شناسی .