زمین شناخت 2017 | اینفو جئولوژی

اینفو جئولوژی : آموزش زمین شناسی پایه ، عمومی ، یازدهم ، سوم ، چهارم ، کنکوری ، امتحانی و ... .
آموزش,آموزش زمین شناسی,زمین شناسی,زمین,آموزش زمین شناسی یازدهم,سوال زمین شناسی یازدهم,زمین شناسی سوم,زمین شناسی چهارم,زمین شناسی یازدهم,سوال امتحانی زمین شناسی یازدهم,سوال امتحانی زیست دوازدهم,آموزش زیست دوازدهم,آموزش زیست شناسی دوازدهم,آموزش زمین یازدهم,دانلود سوال امتحانی زمین شناسی یازدهم,دانلود سوال امتحانی زیست شناسی دوازدهم,دانلود سوال زیست پیش دانشگاهی,دانلود سوال امتحانی زیست سوم,کنکور,کنکور زمین شناسی یازدهم

جستجوگر سایت

11 - نمونه سوال امتحانی زیست دوازدهم ( فصل 8 ) | بر اساس کتاب چاپ 1398 - 1397 .

نمونه سوال امتحانی زیست دوازدهم ( فصل 8 ) | بر اساس کتاب چاپ 1398 - 1397 .

 جانور با رفتار ها یی مانند ........... و ........... به دیگران اعلام می کند که قلمرو متعلق به آن است . این رفتار ........... نام دارد . ( اجرای نمایش و تهاجم به دیگران - رفتار قلمرو خواهی ) ( ص 119 )

 جا به جایی طولانی و رفت و برگشتی جانوران .......... نلم دارد . ( مهاجرت ) ( ص 119 )

 برخی جانوران برای بقا ، در زمستان ، ............ دارند . ( خواب زمستانی ) ( ص 120 )

[ سه شنبه 3 مهر 1397 ] [ 05:03 ب.ظ ] [ رضا علیاری ] [ نظر در مورد ... () ]

10 - نمونه سوال امتحانی زیست دوازدهم ( فصل 7 ) | بر اساس کتاب چاپ 1398 - 1397 .

نمونه سوال امتحانی زیست دوازدهم ( فصل 7 ) | بر اساس کتاب چاپ 1398 - 1397 .

[ سه شنبه 3 مهر 1397 ] [ 05:02 ب.ظ ] [ رضا علیاری ] [ نظر در مورد ... () ]

9 - نمونه سوال زیست دوازدهم ( فصل 6 ) | بر اساس کتاب چاپ 1398 - 1397 .

نمونه سوال زیست دوازدهم ( فصل 6 ) | بر اساس کتاب چاپ 1398 - 1397 .

[ سه شنبه 3 مهر 1397 ] [ 05:01 ب.ظ ] [ رضا علیاری ] [ نظر در مورد ... () ]

8 - نمونه سوال امتحانی زیست دوازدهم ( فصل 5 ) | بر اساس کتاب چاپ 1398 - 1397 .

نمونه سوال امتحانی زیست دوازدهم ( فصل 5 ) | بر اساس کتاب چاپ 1398 - 1397 .

[ سه شنبه 3 مهر 1397 ] [ 05:00 ب.ظ ] [ رضا علیاری ] [ نظر در مورد ... () ]

7 - نمونه سوال امتحانی زیست دوازدهم ( فصل 4 ) | بر اساس کتاب چاپ 1398 - 1397 .

نمونه سوال امتحانی زیست دوازدهم ( فصل 4 ) | بر اساس کتاب چاپ 1398 - 1397 .

 در هر جمعیتی ، بعضی افراد ممکن است فرزندان بیش تری نسبت به بقیه داشته باشند یا این که اصلاً فرزندی نداشته باشند . این موضوع به .......... اشاره می کند ؛ که این خود از عواملی به حساب می آید که نشان دهنده ی از حالت تعادل خارج شدن جمعیت می باشد . ( رانش دگره ای ) ( ص 54 )

[ سه شنبه 3 مهر 1397 ] [ 04:58 ب.ظ ] [ رضا علیاری ] [ نظر در مورد ... () ]

آخرین مطالب

صفحات سایت